Dobar dan. Da li možete da me uputite kojoj državnoj ili pravnoj instituciji da se obratim u vezi oblasti – odricanja od člana porodice – rođenog brata? Da li neki zakon predviđa odricanje od člana porodice? Gde može da se evidentira i arhivira da se odričem člana porodice? Ako postoji  takva institucija molim Vas da me uputite.