Odgovori

Pitanja u vezi sa informacijama o besplatnoj pravnoj pomoći možete nam postaviti putem sekcije Postavite pitanje kao i putem četa. Informaciju o odgovoru na vaše pitanje dobićete u roku od sedam dana na svoju e-mail adresu, ukoliko ste je ostavili. Ukoliko niste, odgovor možete potražiti na našem sajtu u sekciji Odgovori. Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili odgovor ili su Vam potrebne dodatne informacije možete nam se obratiti putem četa svakog radnog dana od 12.00 do 15.00 časova.