Najčešća pitanja

Pravo na korišćenje besplatne pravne pomoći za žene koje su preživele nasilje u porodici i/ili rodno zasnovano nasilje

Pravo na zaštitu od nasilja u porodici i/ili rodno zasnovanog nasilja na osnovu zakona Republike Srbije