Da li imam pravo da odem od roditelja sa 19 godina? I da li oni imaju pravo da to spreče ako se za to odlučim? Hvala