Da li bismo dete i ja imali pravo na besplatnu pravnu pomoć u slučaju tužbe za alimentaciju? Nismo socijalni slučajevi i ne primamo dečiji dodatak, ali bivši muž ne plaća alimentaciju. U zakonu piše da pravo na besplatnu pomoć ima dete  „1) o čijem se pravu, obavezi ili interesu zasnovanom na zakonu odlučuje u postupku pred sudom, drugim državnim organom odnosno organom javne vlasti;“

Po mom mišljenju, alimentacija služi za izdržavanje deteta, a ne za mene i da bih zato, ako u ime deteta pokrenem tužbu za dug od alimentacije, imala pravo na tu besplatnu pravnu pomoć, bez obzira kakvog sam materijalnog stanja, jer to je pravo deteta. Koje je vaše mišljenje, da li bi mi u slučaju tužbe za alimentaciju u ime deteta odobrili pravo na besplatnu pravnu pomoć?