Da li moja prijateljica koja je strani državljanin, a trpi nasilje od strane partnera može da vam se obrati?