Centar za socijalni rad je dodelio maloletnu decu na starateljstvo ocu koji je imućniji, ali kockar i alkoholičar. Uložena je žalba Gradskom centru za socijalni rad koji je predmet vratio opštinskom. Šta dalje?