Poštovani  bivša hoće da potpišem sve za mal. dete a što se tiče boravaka u drugoj opštini i van države. Podnela je tužbu sudu da se delimočno lišim roditeljskog prava u pogledu promene prebivašta i davanja saglasnosti za putovanje deteta van države. Da li je to moguće da se uradi i da li ja moram da dam tu saglasnost?