Napadnuta sam na javnom mestu od strane muške osobe fizički i verbalno uz prisustvu svedoka. Prijavila sam polici i želela bih tu osobu da gonim pravno. Kada me je napao bio je u pijanom stanju. Napolinjem da ja nisam sa njim u emotivnoj vezi, sticajem okolnosti samo radim u njegovoj kući kao prodavačica .