Poštvani, ukoliko je izrečena mera zabrane kontaktiranja žrtve 30 dana.  Da li žrtva ima pravo za to vreme da kontaktira počinica?