Dobar dan. Potreban mi je savet. Već duže vreme sumnjam da prvi komšija vrši nasilje nad komišinicom. U razgovoru sa njom nikada se nije požalila na partnera, samo reči hvale. U pitanju su mladi ljudi te vode burniji život ali često čujem plakanje komšinice u toku noći , vikanje od strane komšije , udarce u nepoznato, i slušajući to, plašim se ishoda.

Da li se mešati i da li je moguće prijaviti a da ne saznaju ko je prijavio nasljie?